Visa Nhật, Úc, Canada

Theo những quy định được ban hành bởi chính phủ về việc xuất nhập cảnh, thì các công dân Việt Nam, không kể là người lớn hay trẻ em đều có quyền được cấp hộ chiếu phổ thông. Hồ sơ xin cấp hộ chiếu của trẻ em phải có giấy khai sinh và tờ khai thông tin do bố mẹ ký. Với trẻ em ở...