Việc làm tại Việt Nam

So với cuộc sống bao bọc của gia đình, du học sinh phải tự xoay xở và sống độc lập từ sớm. Chưa kể đến môi trường học tập yêu cầu tư duy độc lập, kinh nghiệm làm việc thực tế buộc bạn phải học...

Làm việc ở nước ngoài nhiều năm, vốn và kinh nghiệm nhiều, tác phong làm việc chuyên nghiệp, tay nghề cao hơn hẳn so với lao động trong nước nhưng nhiều thực tập sinh Nhật Bản vẫn chưa tìm được...

Mỗi năm hiện có khoảng 20.000 học sinh, sinh viên đi du học tại Nhật Bản. Theo một thống kê không chính thức, hiện năm sau số lượng du học sinh chắc chắn sẽ tăng từ 10-15% so với năm nay. Nếu so...

Tuyển công nhân làm việc tại bắc Thăng Long - Công việc làm may. Lương có bản 3,9 triêu cộng phụ cấp tăng ca,trợ cấp đi lại,chưa tính lương làm thêm.Trung bình thu nhập 1 tháng khoảng 5,5~7,0...

Lương có bản 4,8 triêu cộng phụ cấp tăng ca,trợ cấp đi lại,chưa tính lương làm thêm.Trung bình thu nhập 1 tháng khoảng 6,5 triệu trở lên.Trợ cấp 1 triệu/1 tháng đối với người có khả năng giao...