Tuyển kỹ sư Nhật Bản

Đối tượng : Học sinh tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Hàn,Cơ khí,Điện tử,IT đối với Nam.Chuyên ngành bất kỳ đối với Nữ..Số lượng: Tối đa 25 học sinh (15 Nữ,10 Nam).Điều kiện : Lý lịch rõ ràng,tuổi từ 18~28 tuổi,tốt nghiệp ĐH chính quy(không nhận bằng tại chức).

Công ty Cổ Phần Korabo tuyển sinh hệ Kỹ Thuật Viên chuyên ngành điện tử.Làm việc tại Nhật dài hạn,lương cơ bản từ 210,000 ~ 240,000 yên (các chế độ và lương thưởng hưởng như người Nhật).Yêu cầu tốt nghiệp ĐH chuyên ngành điện,điện tử,hoặc đang học ĐH chuyên ngành điện,điện tử ...

Công ty Cổ Phần Korabo tuyển sinh hệ Kỹ Thuật Viên chuyên ngành công nghệ thông tin (IT).Làm việc tại Nhật dài hạn,lương cơ bản từ 210,000 ~ 240,000 yên (các chế độ và lương thưởng hưởng như người Nhật).Yêu cầu tốt nghiệp ĐH chuyên ngành công nghệ thông tin,hoặc đang học ĐH...

Công ty Cổ Phần Korabo tuyển sinh hệ Kỹ Thuật Viên chuyên ngành Cơ khí (Tiện,Phay,uốn dập,hàn,...).Làm việc tại Nhật dài hạn,lương cơ bản từ 220,000 ~ 250,000 yên (các chế độ và lương thưởng hưởng như người Nhật).Yêu cầu tốt nghiệp ĐH chuyên ngành cơ khí chế tạo máy,hoặc cơ...

Đối tượng : Học sinh tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Hàn,Cơ khí,Điện tử,IT đối với Nam.Chuyên ngành bất kỳ đối với Nữ.Đang theo học tại các trường tiếng Nhật hoặc ĐH tại Nhật Bản có nhu cầu kiếm việc sau khi tốt nghiệp