Điều kiện đầu tư

Khi bước vào việc làm giàu, kinh doanh bất kì lĩnh vực gì bạn cần phải có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực đó. Trong ngành cơ khí chuyên môn và kinh nghiệm lại là điều mà bạn cần phải có trước...

Dự án đầu tư được hiểu là những dự kiến của Nhà đầu tư về chi phí và thời hạn cần thiết để vận hành một hoạt động kinh doanh nhằm thu lợi nhuận. Dựa trên tính khả thi của Dự án đầu tư, Cơ quan...

Nhìn chung, không có yêu cầu về mức vốn đầu tư tối thiểu để thành lập một Công ty ở Việt Nam, ngoại trừ một số lĩnh vực đầu tư hoặc ngành nghề kinh doanh có điều kiện. ...

Đều được quy định tại Luật Đầu tư năm 2014 và văn bản hướng dẫn thi hành nhưng “Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài” và “Điều kiện đầu tư kinh doanh” là hai khái niệm hoàn toàn khác...

Chính phủ quy định cụ thể lĩnh vực khuyến khích, cấm, hạn chế đầu tư ra nước ngoài; điều kiện đầu tư, chính sách ưu đãi đối với dự án đầu tư ra nước ngoài; trình tự, thủ tục và quản lý hoạt động...

Kể từ khi Việt Nam gia nhập các hiệp hội thương mại quốc tế, việc xuất hiện ngày càng nhiều các thương nhân nước ngoài tìm tới thị trường Việt Nam để hoạt động kinh doanh. Thế nhưng, pháp luật ở...

Các nhà đầu tư thực hiện góp vốn đầu tư theo 5 hình thức là: Góp vốn theo hình thức gọi vốn của người điều hành dự án; Góp vốn vào công ty liên doanh điều hành chung, công ty điều hành; Mua cổ...

Những điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài sẽ áp dụng theo các nguyên tắc sau đây: - Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư thuộc các ngành, nghề khác nhau phải đáp ứng toàn bộ điều...