Dạy tiếng Nhật – Anh

Công ty Korabo tuyển sinh lớp học tiếng Nhật miễn phí tại Phùng-Đan Phượng như sau:.Đối tượng: dành cho mọi đối tượng miễn phí.Ưu tiên học sinh cấp 2 trở lên..Điều kiện : Có ý thức học chăm chỉ.Ưu tiên học sinh THCS,THPT xếp cùng 1 lớp.Tuân thủ nội quy lớp học.Học sinh nghỉ...

Đối tượng : dạy mọi đối tượng miễn phí.Điều kiện : Có ý thức học chăm chỉ.Ưu tiên học sinh THPT xếp cùng 1 lớp.Tuân thủ nội quy lớp học.Học sinh nghỉ học quá 2 buổi,đi muộn sẽ bị đuổi khỏi lớp học.Lịch khai giảng: Khai giảng hàng tháng khi đủ số lượng 12 người /1 lớp.Không dạy...

TUYỂN SINH LỚP HỌC TIẾNG NHẬT

Đối tượng tuyển sinh : Cho mọi đối tượng Từ tiểu học cho đến học sinh học ĐH

Điều kiện : Có tinh thần cố gắng học tập, xây dựng bài giảng và tham gia buổi học đầy đủ 100%.

TUYỂN SINH LỚP HỌC TIẾNG ANH

Đối tượng tuyển sinh : Cho mọi đối tượng Từ tiểu học cho đến học sinh ôn thi ĐH

 

TUYỂN SINH LỚP HỌC TIẾNG NHẬT MIỄN PHÍ

Đối tượng tuyển sinh : Học sinh có nguyện vọng đi du học, kỹ thuật viên,...