Thông tin kỹ sư

Công ty chủ động xin các bên đối tác cùng nhau giảm thiểu chi phí để giảm bớt gánh nặng ban đầu cho ứng viên về mặt tài chính. Tuy nhiên, mục đích là công ty muốn nhận được một chất lượng tốt nhất nguồn nhân lực cung ứng cho phía Nhật Bản. Ngoài ra giảm thiểu tối đa ứng...

Đội ngũ lao động kỹ thuật tại Nhật Bản khan hiếm: Hiện nay lao động Nhật Bản vốn đã khan hiếm do tỷ lệ sinh giảm và dân số già đi, ngoài ra số lượng lao động trẻ của Nhật Bản chỉ hướng đến những...

Hiện nay đến Nhật Bản làm việc theo diện Kỹ sư – Kỹ thuật viên không còn quá xa lạ như những năm trước đây. Do nhu cầu nhân lực có bằng cấp từ phía các công ty Nhật tăng cao do đó nhu cầu cần...

Ưu ái đặc biệt của chương trình kỹ thuật viên dành cho các kỹ sư nước ngoài đến làm việc tại Nhật Bản: Được hưởng mọi chế độ như các kỹ sư người bản xứ. Được bảo lãnh người thân sang sinh sống...