Lịch thi chứng chỉ tiếng Nhật

LỊCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG NHẬT

Lịch thi tiếng Nhật Nat-Test 2015 , lịch thi tiếng Nhật Topj 2015, Lịch thi tiếng Nhật JLPT 2015, lịch thi tiếng Nhật J-Test 2015, các kỳ thi này dành cho những người đang học tiếng Nhật tham gia thi để biết được năng lực tiếng Nhật của Mình.

Nếu đạt số điểm yêu cầu sẽ được cấp tín chỉ theo cấp độ đã thi.

1/ CÁC KỲ THI TIẾNG NHẬT NAT-TEST 2015

ĐỢT THI             HẠN NỘP HỒ SƠ                    NGÀY THI                    CẤP ĐỘ
 Đợt 1               09/01/2015 (T.Sáu)           08 / 02 / 2015 (CN)           N5 – N1
 Đợt 2               27/03/2015 (T.Sáu)           26 / 04 / 2015 (CN)           N5 – N3
 Đợt 3               22/05/2015 (T.Sáu)           21 / 06 / 2015 (CN)           N5 – N1
 Đợt 4               03/07/2015 (T.Sáu)           02 / 08 / 2015 (CN)           N5 – N3
 Đợt 5               18/09/2015 (T.Sáu)           18 / 10 / 2015 (CN)           N5 – N1
 Đợt 6               13/11/2015 (T.Sáu)           13 / 12 / 2015 (CN)           N5 – N3

Lệ phí đăng ký thi: 640.000 VNĐ
Điều kiện đăng ký:
+ CMND photo
+ 2 tấm Ảnh 4×6 mới nhất

2/ CÁC KỲ THI TIẾNG NHẬT TOP J 2015
ĐỢT THI               HẠN NỘP HỒ SƠ                       NGÀY THI
 Đợt 1                 26/12/2014 (T.sáu)                   18/01/2015
 Đợt 2                 27/02/2015 (T.sáu)                   22/03/2015
 Đợt 3                 07/04/2015 (T.sáu)                   10/05/2015
 Đợt 4                 19/06/2015 (T.sáu)                   12/07/2015
 Đợt 5                 21/08/2015 (T.sáu)                   13/09/2015
 Đợt 6                 09/10/2015 (T.sáu)                   01/11/2015

Lệ phí đăng ký thi: 550,000 VNĐ
Điều kiện đăng ký:
+ 2 ảnh 4X6 mới nhất
+ Giấy CMND photo
+ Đơn đăng ký dự thi (Tại nơi đăng ký cung cấp)

3/ CÁC KỲ THI TIẾNG NHẬT JLPT 2015
ĐỢT THI      NGÀY ĐĂNG KÝ     HẠN ĐĂNG KÝ       NGÀY THI           CẤP ĐỘ
 Đợt 1             15/3/2015          14/4/2015          05/07/2015         N5 – N1
 Đợt 2             15/8/2015          11/9/2015          06/12/2015         N5 – N1

Điều kiện đăng ký:
+ 2 ảnh 4X6 mới nhất
+ CMND Photo
+ Đơn đăng ký dự thi (Tại nơi đăng ký cung cấp)
Lệ phí đăng ký thi:
+ Hồ sơ: 30.000 đồng/bộ
+ Lệ phí thi: * N1 – N3: 300.000 đồng/thí sinh
* N4 – N5: 280.000 đồng/thí sinh

4/ CÁC KỲ THI TIẾNG NHẬT J-TEST 2014
ĐỢT THI             HẠN ĐĂNG KÝ               NGÀY THI         CẤP ĐỘ
 Đợt 1                  25/12/2014               18/01/2015        AD
 Đợt 2                  28/02/2015               15/03/2015        AD、EF
 Đợt 3                  30/04/2015               17/05/2015        AD
 Đợt 4                  25/06/2015               12/07/2015        AD、EF
 Đợt 5                  20/08/2015               13/09/2015        AD
 Đợt 6                  30/10/2015                5/11/2015         AD、EF
Lệ phí đăng ký thi: 650,000 VNĐ
Điều kiện đăng ký:
+ Cần 2 ảnh 3×4 mới nhất
+ CMND photo
+ Mẫu đăng ký dự thi J.TEST: Download tại đây: http://j-test.vn/wp-

 

ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ CÁC KỲ THI
CÔNG TY CỔ PHẦN KORABO
Trụ sở chính : Tầng 4- Toà nhà AIA- 135 Tây Sơn-TT.Phùng-Đan Phượng-Hà Nội
Điện thoại : 04-3250-5760   Fax : 04-3250-6668
Di động :  0966 388 221/0127-646-5513
Emai l: office.korabo@gmail.com / korabo.viet@gmail.com
Skype : korabo.japan/duhoc.korabo
Http ://koraboviet.com