Học bổng dành cho sinh viên du học dạng tự túc

Học bổng dành cho sinh viên du học dạng tự túc

Du học sinh du học tự túc là những người tự trang trải các khoản kinh phí cần thiết cho việc du học tại Nhật Bản. Tuy nhiên trong quá trình học, các du học sinh này cũng có thể đăng ký xin cấp nhiều chương trình học bổng. Dưới đây là một số loại học bổng chính. Tại các trường Nhật ngữ, hàng năm đều nhận được một số suất học bổng dành cho các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc sau 1 năm học đầu tiên, học bổng này khoảng 48,000JPY/tháng (khoảng 12 triệu đồng), cấp cho 12 tháng.

Học bổng của Bộ Giáo dục và khoa học Nhật Bản http://koraboviet.com/tuyen-sinh/hoc-bong-du-hoc-nhat-ban

Học bổng khuyến khích học tập cho các du học sinh nước ngoài thuộc diện du học tự túc học tại Nhật Bản: Là học bổng do Tổ chức hỗ trợ học sinh sinh viên Nhật Bản (JASSO) cấp. Số tiền học bổng là 50.000 Yên Nhật (khoảng 12.500.000 đồng Việt Nam) ở cấp bậc đại học và 70.000 Yên Nhật (khoảng 17.500.000 đồng Việt Nam) ở cấp bậc cao học cho mỗi tháng.

Học bổng của các tổ chức tư nhân:

Ở Nhật có khoảng 160 tổ chức tư nhân cấp học bổng cho các du học sinh. Bình quân số tiền học bổng hàng tháng của các tổ chức này là khoảng 74.000 Yên Nhật (khoảng 18.500.000 đồng Việt Nam). Ngoài học bổng này ra còn có các loại học bổng của chính quyền địa phương (các tỉnh, thành phố). Trong số các học bổng, có loại dù số lượng không nhiều nhưng bạn có thể nộp đơn xin học bổng từ Việt Nam trước khi sang Nhật, nếu được một trường đại học ở Nhật đồng ý tiếp nhận thì bạn sẽ được cấp học bổng.

Chi tiết học bổng này xin liên hệ với Trung tâm thông tin du học của JASSO (http://www.jasso.go.jp).

Nguồn: sưu tầm