Đại Học Hyogo

Đại Học Hyogo 兵庫大学

Quận có nhiều di sản mang tính lịch sử và là nơi dừng chân của rất nhiều khách du lịch. Ngoài ra, phía đông có xây dựng đô thị mới là HAT Kobe và đảo nhân tạo Port. Trường đại học Hyogo (UH) được thành lập trong tháng 4 năm 2004 bằng cách tích hợp 3 trường đại học ở quận Hyogo là Đại học Thương mại Kobe, Viện Công nghệ Himeji và Trường Đại học Nghệ thuật và Khoa học Hyogo.

Du học Nhật Bản miễn phí toàn bộ các khoản chi phí tại Việt Nam cho học sinh giá từ 140~170 triệu đồng.Chi tiết http://koraboviet.com/tin-tuc/tuyen-sinh-du-hoc-nhat-ban-ky-nhap-hoc-12016

Các trường đại học (dành cho sinh viên năm cuối)
- Tại Kobe Gakuentoshi:

Trường Kinh tế
Trường Quản trị Kinh doanh

- Tại Himeji Shosha:

Trường Kỹ thuật

- Tại Harima:

Trường Khoa học

- Tại Himeji Shinzaike:

Trường Khoa học và Môi trường

- Tại Akashi:

Trường Đại học Nghệ thuật và Khoa học

Các trường đại học tốt nghiệp

- Tại Kobe:

Trường Đại học về tin học ứng dụng, công nghệ thông tin

- Tại Kobe Gakuentoshi:

Trường Đại Học Kinh tế
Trường Đại Học Quản trị Kinh doanh
Trường Đại Học Kế toán (Kế toán chuyên nghiệp)

- Tại Himeji Shosha:

Trường Đại học Kỹ thuật

- Tại Harima:

Trường Đại Học Khoa học Vật liệu
Trường Đại học Khoa học đời sống

- Tại Himeji Shinzaike:

Trường Đại Học Khoa học và Môi trường

- Tại Akashi Campus:

Trường Đại học Nghệ thuật và Khoa học

[Đại học Hyogo]

Các viện nghiên cứu

- Viện Nghiên cứu Kinh tế và Quản trị Kinh doanh (Kobe Gakuentoshi)
- Phòng thí nghiệm Khoa học và Công nghệ cao các ngành công nghiệp (trong Harima)
- Viện Khoa học tự nhiên và môi trường
- Phòng Thiên nhiên và Môi trường ( Sanda )
- Phòng cảnh quan và Vườn (trong Awaji )
- Phòng Sinh thái học nông thôn ( Toyooka )
- Thiên văn học và vật lý học ( Sayo-cho )
- Viện Nghiên cứu điều dưỡng chăm sóc sức khỏe cộng đồng (Akashi)