Bộ phim - Haken no Hinkaku ハケンの品格

Bộ Phim Haken no Hinkaku

Là bộ phim truyền hình nổi tiếng của Nhật Bản nói về cuộc sống nhân viên trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn của nền kinh tế Nhật thì toàn bộ các công ty Nhật đều cắt giảm nhân lực. Trong đó các nhân viên chính bị cắt giảm giờ làm hoặc phải nghỉ việc. Thay vào đó là 1 nguồn lao động thời vụ gọi là Haken, tức là nguồn lao động chỉ làm trong thời gian ngắn tại các công ty khi vội việc nhất. Vì vậy nói đến Haken thì trong mắt người Nhật thường có cái nhìn khá thấp so với nhân viên chính. Nhưng chính cô gái Haken: Oomae Haruko đã làm thay đổi toàn bộ cách nghĩ của những nhân viên chính. Ngoài ra cũng xuất hiện mối tình xung quanh bộ phim này. Chi tiết các bạn đón xem https://www.youtube.com/watch?v=vgXu1Mu-0y4&list=PLGw78_63X3_faP0luagsmb...