Giá bán:
60.000đ / suất 5 cánh nhỏ
Liên hệ:
0966 388 220 / 0966 388 221

Tebasaki - Loại này chỉ có khúc giữa của cánh gà 3 đoạn.Đây là đoạn cánh ngon nhất của cánh gà.Vị ăn 100% là vị của vùng Nagoya,không những thế công ty Korabo còn tạo ra nhiều vị mới để làm phong phú và thêm nhiều sự lựa chọn của khách hàng.Món này đã suất hiện tại nhiều của hàng cafe,quán Bar tại khu vực nội thành Hà Nội.