Giá bán:
25.000đ
Liên hệ:
0966 388 220 / 0966 388 221

Takosen - Là món bánh đa kẹp Takoyaki.Đây cũng là món ăn có Takoyaki với hương vị mới mà người Osaka mới tạo ra.Takosen được kẹp bởi 2 bánh đa,ở trong là 2 viên Takoyaki tẩm nước sốt đặc biệt cộng với Mayone.Vị của bánh đa xen lẫn Takoyaki cũng tạo ra 1 vị ngon mới cho Takoyaki.